Služby

Poskytujeme široké spektrum
stomatologických služeb

Dentální hygiena

je nezbytnou součástí stomatologie v oblasti prevence jak vzniku zubního kazu, tak onemocnění okolních struktur zubu. Úkolem dentální hygienistky je dokonale zbavit dutinu ústní zubního kamene, plaku, pigmentů a připravit tak situaci v ústech vhodnou pro další ošetření u zubního lékaře.

Dentální hygienistka individuálně instruuje pacienty jakým způsobem a jakými pomůckami správně čistit zuby, abychom předešli vzniku onemocnění (kazu, parodontitidy …). Úkolem pacienta je poté respektovat tyto postupy.

Protetika

Protetika je část zubního lékařství zabývající se náhradou ztracených tkání zubu. Protetické náhrady mohou být snímatelné i fixní. Klasickým příkladem snímatelné náhrady je celková zubní náhrada (tzv. protéza). Mezi fixní náhrady patří korunky, můstky, onlaye atd. Protetické náhrady se volí dle biologického faktoru zubu, estetiky a přání pacienta.

Dentální implantáty

Jednou z variant, jak nahradit ztracené zuby jsou dentální implantáty. Implantát je titanový šroub zavedený do čelistní kosti nahrazující kořen ztraceného zubu. Po integraci implantátu a zhojeni okolních struktur se dle otisku v laboratoři zhotovuje estetická korunka nahrazující korunkovou část zubu.

Endodontické ošetření

Endodontickým ošetřením se rozumí ošetření vnitřních struktur zubu. Jedná se o jeden z nejtěžších výkonů pro praktického zubního lékaře z důvodu technické náročnosti a z pohledu pacienta náročnosti časové. Cílem je dokonalé vyčištění a dezinfikování dřeňové dutiny a zubních kanálků od jejího obsahu a následné zaplnění zamezující přístupu další infekce.

Konzervační stomatologie

Nejčastějším výkonem konzervačního zubního lékařství je ošetření zubního kazu. Ošetření provádíme bezbolestně v lokální anestezii téměř ve 100% případů. Snažíme se upouštět od klasických amalgamových výplní, které jsou již překonány moderními fotokompositními materiály. Výhodou těchto materiálů není pouze estetika, ale v první řadě mechanické vlastnosti.

Fotokomposita disponují mikromechanickou vazbou se zubem, která “stmeluje” preparovaný zub dohromady a tím se minimalizuje riziko možného rozlomení zubu. Dalšími bězně užívanými materiály jsou skloionomery, materiály mléčné barvy, používající se hlavně u dětských pacietnů. Tyto výplně mají horší mechanické vlastnosti, ale mezi výhody patří např. postupné uvolňování fluoru, který braní vzniku zubního kazu.